HKT                                                                                                 English/繁体/简体


   

  关于我们

  • 投入成衣整熨设备之工业已逾十载,产品一向以耐用及安全见称

  • 生产高质素之专业整熨机械与配件

  • 品质卓越价格合理

  • 机械之操作简易使用方便

  • 可因应顾客需要,自定规格,订造特定产品