HKT                                                                                                 English/繁體/簡體


   

  關於我們

  • 投入成衣整熨設備之工業已逾十載,產品一向以耐用及安全見稱

  • 生產高質素之專業整熨機械與配件

  • 品質卓越價格合理

  • 機械之操作簡易使用方便

  • 可因應顧客需要,自定規格,訂造特定產品


   

????1: ??? ??? ???? ?? ?? ?? ??888 e?? 365bet ???? ????? ????? ????? ????? PK10?? ?? ???? ?? ??? 888?? ???? ???? ???? ?? ??? ?????????